xyxyxyxyxuxyxuxyxuxyxuxyxuxyxuuuuxxxxxyyyyyyxxxxx
uuuuwwuwuwuuwuwuwuuuuwwwwwvvvvvvwwwvvvwvuwvuwvuwv
rsststrtrtrtstssttttrrrrsststtstststrtrtstssttttt
oopqqoopppqqqqoqppqpqpqpqpqopqopqopqooooppppqqqoo
mlmlmlmlmllnnnnnllnnnmnmnlnlnmnllllllnnnmnlnlmnnl
iihhihihihhihihjjjiiiiihhijiihjhihjhihihijjjjjjjj

IB:space.gif 0.04 K Explain how I am in danger.

AZ:space.gif 0.04 K Sorry, more resources are needed
to answer that question

IB:space.gif 0.04 K Where do you come from? The
Mid-East? Jupiter?

AZ:space.gif 0.04 K Sorry, more resources are needed
to answer that question

IB:space.gif 0.04 K FUCK YOU.

AZ:space.gif 0.04 K Thank you.

eeeeeeefffffffffgggggggefefefeffgfgfgfgfgeffgefgg
ddddbbbccccccbbcbcbcbcbcbcbcbcbbdbdcbdcdddddcdcdc
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890aabcdefghijkl

BACK